вторник, 6 октомври 2009 г.

Хинди модули в Ананда

                             

    Обучението по хинди в център Ананда е разделено на модули, всеки от който е с продължителност един месец. Първите няколко модула дават основни познания по езика - след първия месец учениците ще могат свободно да пишат и четат на деванагари (азбуката на хинди и санскрит), да се ориентират в превода на несложни текстове и да провеждат елементарни разговори. Всеки модул се състои от лекционна и практическа част, подплатени с интересни занимания и факти, свързани с индийската култура.

 Първи модул - 8 часа, 1 месец  

 1. Представяне на езика Хинди и писмеността Деванагари (теоретично представяне - произход на Хинди, подредба на буквите в Деванагари, някои общи принципи и правила) 

2. Изписване на гласните и съчетания гласна-съгласна.

3. Изписване на съгласните. Основни лигатури (съчетания от 2 съгласни - "тр", "кш" и др.). 

4. Упражнение - писане на срички и думи. Глаголът "съм" - спрежение ("аз съм", "ти си", "те са"). 

5. Словоред на простото изречение в Хинди. Лични местоимения (аз, ти, той и т.н).

6. Прости съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения (Как си? ; Казвам се...; Къде е..?) . Притежателни местоимения (мой, твой, негов и т.н). 

7. Съществително име. Особености на родовете съществителни имена. Основни видове съществителни имена от мъжки и женски род и форми за множествено число.. 

8. Някои основни думи (малко прилагателни, числителни бройни до 10 (или 20), въпросителни местоимения и някои наречия) и съставяне на изречения.


За повече информация относно местоположението и записването може да видите в страницата на център Ананда, където ще се провеждат заниманията.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...