четвъртък, 8 юни 2017 г.

Обгрижвай сина си пет години (Chanakya sloka)

photo:Veneet Vohra

लालयेत् पञ्च वर्षिणि दश वर्षिणि ताडयेत् ।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ।।

lālayet pañca varṣiṇi daśa varṣiṇi tāḍayet |
 prāpte tu ṣoḍaśe varṣe putraṁ mitravadācaret ||

Обгрижвай сина си пет години, десет години го наказвай,
но стане ли на шестанйсет, се отнасяй с него като с приятел.

Чанакя (371-283 г.пр.Хр)


Граматически анализ:

लालयेत् (lālayet) – लल् (1 глаголен клас; потенциал) - обгрижвам, лигавя, глезя
पञ्च (pañca)– пет
वर्षिणि (varṣiṇi) (локатив) – години
दश (daśa)– десет
ताडयेत् (tāḍayet) – (потенциал от तड ; 10 глаголен клас) – удрям
तु (tu)– но
प्राप्ते (prāpte) – стане ли, като стане (локатив)
षोडशे वर्षे (ṣoḍaśe varṣe)– на шестнайсет (локатив)
पुत्रं (putraṁ) – син (акузатив)
मित्रवत (mitravat) – като приятел (неизмен.)
आचरेत (ācaret)–  обръщам се към, отнасям се към, третирам  (потенциал от आचर)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...