неделя, 28 март 2010 г.

Уроци по санскрит в център Ананда


От времето на граматика Панини (4-ти век пр.Хр.) санскрит е познат като „съвършен“ ; „завършен“ ( от представката сам - цялостен и причастието крита - „извършен“, „направен“) заради своето изящество и изтънченост. Лингвистичната структура и организираност на езика впечатляват дотолкова науката, че откриването му от западния свят поставя началото на развитието на съвременната фонетика. Санскрит е едновременно предизвикателство и приятно занимание, което обогатява ума и логическите способности. Въпреки своята комплексност той един от най-красивите и усвоими езици що се отнася до подредбата и логическата му последователност. Обликът на буквите, тяхното съчетаване, съотносимостта на лингвистичните с културните особености, превръща изучаването на санскрит в изучаване на същността на древноиндийската традиция.


      Едномесечният модул по санскрит в център Ананда е насочен предимно към йога-преподаватели и ученици или хора с интерес към древните традиции на Индия. Както различните йога асани правят тялото по-гъвкаво и подвижно, така и чрез мантра ние контролираме ума и го правим по-гъвкав и здрав. Основната цел на модула е именно навлизане в същността на звука, речта и мантра, а това може да стане само чрез опознаване на фонетичните особености на азбуката деванагари и езиковите правила в  санскрит. Изучаването на санскрит само по себе си е духовна практика.
     Едномесечният модул в Ананда включва:-        -  Изучаване на азбуката деванагари - правилното изписване на графемите; правилно артикулиране на звуците; особености на вокалната система (назали, дължина); особености на консонантната система „гирлянда от срички” (придихателни, лигатури)

-        -  Разяснения върху мистичната природа и символика на гласните и съгласните.

-         - Основи на мантра садхана – нива на речта, фактори, видове, встъпване в мантра пуруша и бийджа мантри

-         - Често допускани грешки в произношението на различни думи като Махабхарата, Сарасвати, Парвати, аджна, свадхищхана, тулси и т.н

-         - Лични местоименя и първи глаголен клас – „Аз съм”; „Ти си”
за повече информация: nickolay.yankov@gmail.com

или страницата на център Анада
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...