неделя, 30 март 2014 г.

Храмът Сваминараян в Бхудж (Swaminarayan, Bhuj)

      
© Снимки: Elenikindia 2013
    

चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम् ।
अतोऽभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्तप्रसादे प्रथमं यतस्व ॥

citte prasanne bhuvanaṁ prasannaṁ citte viṣaṇṇe bhuvanaṁ viṣaṇṇam |
ato'bhilāṣo yadi te sukhe syāt cittaprasāde prathamaṁ yatasva || 
 
Ако умът (citta) е щастлив, светът (bhuvanam) е (изглежда) щастлив, ако умът е унил, светът също е унил. Затова ако имаш желание за щастие, стреми се първо към щастие на ума. (cittaprasade)

неделя, 23 март 2014 г.

„И на Запад, и на Изток, в Индия си е най-добре”

 Или защо според индийците Индия е невероятна? 

1.На първо място, защото Салман Кхан казва така.  


2. Ние сме измислили супата „едно на две” – поръчваш една супа и казваш да ти я разделят в две купички, за двама човека.

четвъртък, 20 март 2014 г.

Срещи с животинки - Южна Индия ( Animal encounters in South India)© Снимки: Elenikindia & Vanya Topalska, 2013

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
                          - हितोपदेश

“Това е мое, онова е негово” - така мисли само плиткоумният. За онзи с благороден ум всички в света са едно семейство.
                                           
                         - Хитопадеша

петък, 14 март 2014 г.

Стоящите баба (Standing babas)

   
      Стоящите баба са мъже, дали клетва никога повече да не сядат и да не лягат. Хора, които стоят на крак денонощно. Хранят се, къпят се, молят се и се трудят на крак. Дори спят така, като се прикрепят с ремъци. Кракатa им, разбира се, се подуват от непрекъснатото стоене, нозете им стават огромни, покрити с изпъкнали вени. Пръстите им стърчат като пръсти на слон. Болката е всепроникваща. 

      Някои полагат клетвата в ранна възраст, когато

сряда, 12 март 2014 г.

Аз съм Времето, великият унищожител на светове (I am Time)
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः 
(divi sūryasahasrasya bhaveda yugapadutthitā yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsastasya mahātmanaḥ ) 

"Ако хиляди сияйни слънца избухнат едновременно в небесната твърд, то тази мощ би била сравнима единствено със сиянието на Всевишния" (Бхагавадгита 11.12) 

कालोSस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः 
(kālosmi lokakṣayakṛt pravṛddho lokān samāhartum iha pravṛttaḥ

"Аз съм Времето ( времето на настъпващата смърт), великият унищожител на светове, дошъл тук да унищожа цялото човечество." (Бхагавадгита 11.32) 

Това са първите думи, които

петък, 7 март 2014 г.

Кодайканал, Тамил наду (Kodaikanal)


Ще дръзнеш ли сега, душа

Ще дръзнеш ли сега, душа, да тръгнеш с мен към непознати краища,

сряда, 5 март 2014 г.

Къдравите ченчу (Chenchu tribe)Ченчу ("Къдравите") - едно от най-консервативните племена в Индия. От години правителството се опитва да ги изсели от родните им гори, вече обявени за резерват за тигри, и да ги приучи на земеделие, но те упорито отказват и продължават със своите вековни практики. Ченчу вярват, че произлизат от брака между бог Шива и едно земно племенно момиче на име Ченчу Лакшми (Къдравата Лакшми), а племето се споменава още в пураническите текстове. Ченчу са изключителни катерачи, експерти в събирането на мед и умели ловци на дребен дивеч като зайци, катерици, гущери, костенурки, птици. Прочутите им следотърсачески умения ги издигат
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...