петък, 1 март 2013 г.

फिर मिलेंगे ! До скоро!

                      


      Приятели, вдъхновени от предвестниците на пролетта ние хващаме по утъпканите и неутъпкани друмища. Този път се дигаме цяла банда от 15 души, а в края на март, живи и здрави, продължаваме сами. Пожелайте ни попътен вятър и добри пътеки. 
    
     Не знаем дали ще можем да обновяваме блога, но пък като се върнем през май се надяваме да сме напълнили торбата с безценни мигове и спомени :) 

 Бъдете в радост и сила!

Курсове по хинди от май (Hindi courses)

                                 

     Щом сте попаднали тук, навярно вече имате свои собствени причини да искате да учите Хинди, но ето и още няколко:

 * Хинди се нарежда на трето място по брой хора, говорещи езика - близо 800 милиона души. Само в Индия за над 300 милиона Хинди е първи език, а за около 200 милиона е втори. Широко разпространен е в: Германия, Мавриций, Непал, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Африка, Уганда, САЩ и Великобритания. Още повече, Урду, официалният език на Пакистан, може да бъде свободно разбиран от хората, говорещи Хинди, заради общия произход и близостта на двата езика. 

 * Само през последните 8 години интересът към изучаването на Хинди е нараснал с 50%. 

 * Всяка година милиони туристи посещават Индия. Говоренето и разбирането на Хинди (дори и на ограничен брой фрази) прави пътуването много по-лесно, интересно и приятно, като дава възможност за по-добро опознаване на индийската среда и култура. 

* Голяма част от международните компании, особено в областта на технологиите, изнасят дейността в Индия. Дори и да нямате намерение да посещавате Индия, то със сигурност е голям шансът да се наложи да общувате с хора, говорещи Хинди. Корпорациите, отварящи офиси в региона на Южна Азия считат за огромно предимство владеенето на Хинди.

* Филмите на Боливуд и индийската музика на Хинди, на които ще може да се наслаждавате без помощта на субтитри.

 * Ако пък сте от хората, които обичат да учат различни езици, Хинди е едновременно и предизвикателство, и приятно занимание, което развива ума и логическите способности. По статистика Хинди се нарежда сред един от най-усвоимите езици, що се отнася до подредбата и логическата му последователност. Обликът на буквите, тяхното съчетаване, силната обвързаност и съотносимост на лингвистични с културни, ежедневни и битови особености, превръща изучаването на Хинди в изучаване на самата индийска култура. 

Първи модул - 8 часа, 1 месец (2 пъти по 1 час седмично)

 1. Представяне на езика Хинди и писмеността Деванагари (теоретично представяне - произход на Хинди, подредба на буквите в Деванагари, някои общи принципи и правила)
2. Изписване на гласните и съчетания гласна-съгласна (въвежда се само една съгласна, за да се дадат примери в съчетание с гласна)
3. Изписване на съгласните. Основни лигатури (съчетания от 2 съгласни - "тр", "кш" и др.).
4. Упражнение - писане на срички и думи. Глаголът "съм" - спрежение ("аз съм", "ти си", "те са").
5. Словоред на простото изречение в Хинди. Лични местоимения (аз, ти, той и т.н).
6. Прости съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения (Как си? ; Казвам се...; Къде е..?) . Притежателни местоимения (мой, твой, негов и т.н).
7. Съществително име. Особености на родовете съществителни имена. Основни видове съществителни имена от мъжки и женски род и форми за множествено число..
8. Някои основни думи (малко прилагателни, числителни бройни до 10 (или 20), въпросителни местоимения и някои наречия) и съставяне на изречения.

 Завършилите този модул могат да пишат и четат на Хинди и да съставят прости изречения без следлози (респ. предлози в българския)

 Втори модул - 8 часа, 1 месец (2 пъти по 1 час седмично)

 1. Преговор и затвърждаване на наученото в Модул 1 - четене, кратка диктовка, изречения
2. Съгласуване на прилагателни със съществителни (изменяеми и неизменяеми прилагателни). Следлози, косвен падеж - теория.
3. Основни прости следлози и примери с тях.
4. Форми за косвен падеж на съществителните имена.
5. Упражнение. Косвен падеж на прилагателните имена и притежателните местоимения в съчетание със съществителни)
6. Следлогът ко - значение, употреба (много общо). Косвен падеж на личните местоимения - в това число и кратките форми на личните местоимения+ ко (mujhe, tujhe и др.)
7.Упражнение. Словоред на разширени (прости) изречения - с пряко, непряко допълнение.
8. Косвен падеж на някои въпросителни (кой, какво) и неопределителни (някой, нещо) местоимения. Кратък разговор с прости (разширени) изречения.

Завършилите този модул могат да проведат кратък разговор на Хинди с въпроси и отговори, да употребяват пряк и косвен падеж на имената, да съставят изречения, в които присъстват: определения, пряко и непряко допълнение, различни видове обстоятелствени пояснения.

   За повече информация относно местоположението и записването може да видите в страницата на център Ананда, където ще се провеждат заниманията.

http://ananda-bg.com/index.php?page=ezikovo-obuchenie#uslovia ezikovi kursove
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...