четвъртък, 2 януари 2014 г.

Санскрит - първи модул през януари (Sanskrit)आचार्यात् पादमादते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च ॥ 


 "Ученикът получава една четвърт от учителя си, четвърт от своя интелект, четвърт от съучениците и четвърт с хода на времето." 

    Санскрит - език на боговете, на свещените химни и мантри. На откровенията, които древните мъдреци доловили в звука от пукането на горящите в огъня съчки. От времето на граматика Панини (4-ти век пр.Хр.) санскрит е познат като „съвършен“ ; „завършен“ ( от представката сам - цялостен и причастието крита - „извършен“, „направен“) заради своето изящество и изтънченост. Лингвистичната структура и организираност на езика впечатляват дотолкова науката, че откриването му от западния свят поставя началото на развитието на съвременната фонетика. Санскрит е едновременно предизвикателство и приятно занимание, което обогатява ума и логическите способности. Въпреки своята комплексност той един от най-красивите и усвоими езици що се отнася до подредбата и логическата му последователност. Обликът на буквите, тяхното съчетаване, съотносимостта на лингвистичните с културните особености, превръщат изучаването на санскрит в изучаване на същността на древноиндийската традиция. 

     Изучаването на санскрит в център Ананда е съпътствано с изчуването на мантри, химни, цитати от оригиналните текстове и древноиндийски афоризми. Курсът е насочен към хората, прояваващи интерес към древните традиции на Индия. Основната цел на курса е овладяване на езика до степен, в която ученикът да умее да чете спокойно азбуката деванагари, да артикулира правилно фонемите - съществен елемент в изучаването на свещените химни и мантри - и да разпознава основните падежни и глаголни форми в текстовете. 

     Модулът е с продължителност 1 месец - 8 часа. 

     Цени: 

За индивидуално обучение - 260 лв. за модул. 
При група от 2-3 човека - 200 лв. на модул. 
При група от 4-8 човека - 140 лв. за модул. 

 За повече информация:
 тел.0896 82 07 72 
 info@ananda-bg.com

 http://ananda-bg.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...