неделя, 30 март 2014 г.

Храмът Сваминараян в Бхудж (Swaminarayan, Bhuj)

      
© Снимки: Elenikindia 2013
    

चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णम् ।
अतोऽभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्तप्रसादे प्रथमं यतस्व ॥

citte prasanne bhuvanaṁ prasannaṁ citte viṣaṇṇe bhuvanaṁ viṣaṇṇam |
ato'bhilāṣo yadi te sukhe syāt cittaprasāde prathamaṁ yatasva || 
 
Ако умът (citta) е щастлив, светът (bhuvanam) е (изглежда) щастлив, ако умът е унил, светът също е унил. Затова ако имаш желание за щастие, стреми се първо към щастие на ума. (cittaprasade)

citta - ум
prasanna - щастлив
bhuvanam - свят
visanna - унил
abhilasha -желание
yadi - ако
sukha - щастие
cittaprasade - щастие на ума
prathamam -първо
yatasva - от глагола "яа", стреми се

Всички храмове от вишнуитската линия на Сваминараяан, които ще видите в Индия, впечатляват с богатството и изяществото си.   

Голямото земетресение от 2001 г. разрушава почти целия град, както и оригиналния храм, издигнат през 1824 г., ето защо на негово място е построен нов.
Той е изграден от бял мрамор, а горната част но куполите и вратите му са от злато


Куполите са украсени с растителни и геометрични мотиви 

Храмът се извисява върху висока платформа, покрита с мраморни фризове, изобразяващи различни митологични сюжети, обкантени със скулптури на слонове.

Преди Сваминараян да основе своето религиозно движение, той е  познат като Гханашям Панде и е роден по колониално време през 1781 г. в щата Уттар Прадеш. След като среща своя учител Рамананда Свами, получава духовното си име Сахаджананда Свами, под което започва да странства и разпространява знанието си. През 1801 г. на голямо събиране във Фанени заедно с последователите си изпява  мантрата Свами Нараяан, като ефектът върху тях е толкова силен, че след събитието те му дават името Сваминараян и го приемат като земно въплъщение на самия Кришна. Отношенията му с британците са добри, навярно заради многото социални и благотворителни прояви (той също е голям защитник за правата на жените и борец срещу кастовата система), в резултат на което британците му отпускат земи в размер на 20 кв.км за построяването на първия си храм, в град Ахмедабад. Първоначално последователите му са около 5000, но в края на живота си вече е популярен сред стотици хиляди. Днес негови последователи са милиони, главно от щата Гуджарат.

 Ганеша вляво, Шива и Парвати в дясно

 Небесна апсара

 Хинду леогрифове или лъвове-пазители "Яали"

 Хануман

 Вишну и Лакшми

Небесен музикант - Гандхарва
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...