събота, 31 май 2014 г.

Шлока за Кришна (दासोऽहमिति)दासोऽहमिति मे बुद्धिः पूर्वमासीज्जनार्दने । 
दा-शब्दोऽपहृतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥ 

dāso'hamiti me buddhiḥ pūrvamāsījjanārdane । dā-śabdo'pahṛtastena gopīvastrāpahāriṇā ॥ 
 
„Аз съм твой слуга” (дасохам) - преди такова бе разбирането ми за Кришна. 
Но Той отне сричката „да”,  както краде дрехите на краварките (гопи).


( Тук имаме интересна игра на думи.
Като махнем "да" от дасохам (Аз съм твой слуга) остава сохам което е "Той съм Аз")

Анализ: 

दास: - слуга (м.р. номинатив)
अहम - аз (лично местоимение)
इति – отбелязване на кавички 
मे – мой, моя (ген) 
बुद्धिः – ум, разбиране  (м.р. номинатив)
पूर्वमासीज्जनार्दने = पूर्वम (преди) + आसीत (бил/било, мин.време) + जनार्दन (епитет на Кришна, „възбуждащия хората”) 
दा-शब्दोऽपहृतस्तेन = दा-शब्द: (сричката „да”) + अपहृत: (отнета, причастие) तेन (от него, инструментал) 
गोपीवस्त्रापहारिणा = गोपी (гопи, краварка) + वस्त्र (дреха) + अपहारिणा (крадец, отмъкващ) 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...