петък, 7 август 2015 г.

Ученикът получава една четвърт от учителя... (ācāryāt pādamādate)

   снимка: интернет
   превод: Elenikindia

आचार्यात् पादमादते पादं शिष्यः स्वमेधया ।  
पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च ॥

ācāryāt pādamādate pādaṁ śiṣyaḥ svamedhayā |  
 pādaṁ sabrahmacāribhyaḥ pādaṁ kālakrameṇa ca ||

Ученикът получава една четвърт от учителя, четвърт от своя интелект, четвърт от съучениците си и четвърт с хода на времето. 

 Граматически анализ:

आचार्यात् – от учителя (аблатив) – м.р. 
पादं – една четвърт (акузатив) 
आदते – от आ-दा (3 глаголен клас) – получава
 शिष्यः – ученик (номинатив) м.р. 
स्व – свой (възвратно-притежателно местоимение) 
मेधया – от मेधस् (инструментал) – от ум, интелект 
सब्रह्मचारिभ्यः – от съученици (аблатив; мн.ч.) 
कालक्रमेण –с хода на времето (инструментал) 
च – съюзът „и”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...