неделя, 1 май 2011 г.

Мъдрият просяк (The wise beggar)Живял някога в едно село беден човек, който всеки ден неуморно обикалял околните села да проси милостиня. Така след време събрал много ориз.
   — Ти вече не си беден. Кажи какво правиш с толкова много ориз?
   — Деля го на четири — отговорил просякът. — Едната част давам на дявола, другата - в заем, третата хвърлям в реката, а четвъртата оставям в храма, дар за бога.
   Всички били много учудени от отговора му и започнали да го разпитват:
   — Къде е този дявол? И кой е този, дето взема заем от просяк? А в коя река хвърляш ориза? На кой храм правиш дарение?
   Но просякът не им казал нищо повече. Тогава селяните много се ядосали, хванали го и го закарали при царя. Царят му заповядал да говори и той не можел да не се подчини.
   — Царю — казал той, — дяволът е жена ми. Тя нищо не работи, само яде и спи. За да насищам лакомията й, трябва непрекъснато да прося.
   — А кой взема заем от тебе? — попитал царят.
   —  Втората част от ориза е за сина ми. Сега той е малък, а моите крака още вървят и мога да го храня. Но утре, когато порасне, а аз остарея, той мене ще храни. Та ето за какъв заем говорех.
   — Ами какво значи, че хвърляш в реката третата част на ориза? - попитал пак царят.
   — Имам малка дъщеря - казал просякът, — за която трябва да се грижа. Но кагато порасне, тя ще се омъжи и ще ме напусне. Е, царю, кажи оризът, който й давам, не е ли като хвърлен в реката?
   Накрая царят попитал:
   — А в какъв храм и на кой бог оставяш последната част от ориза?
   — Царю, този храм е моето тяло, а богът — душата ми. Ако за тях не се грижа, как ще имам сили да живея?
   Царят много харесал отговорите на просяка.Той го възнаградил богато и го пуснал да си върви.

Photo: Internet

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...