вторник, 6 март 2012 г.

Химн за Праджапати (Prajapati hymn)


превод от санскрит: Elenikindia ©

121-ри химн от десета мандала на Ригведа. Размер: триштуп.

Посветен е на Праджапати. Нарича се още „Ка“ химн, защото е от химните, задаващи множество риторични въпроси. Праджапати е повелител на потомството, на живите същества. Първоначално се появява като епитет на Савитри (стимулиращия аспект на Слънцето и по-специално на неговата енергия в моментите, предхождащи същинското изгряване). За древните арии началните фази на изгрева са дори по-важни от пълната поява на Слънцето.
Някой учени смятат, че Праджапати е епитет, свързан със Слънцето и че този химн е в негова чест. През Слънцето преминава пътят на душите за отвъдния свят. Тоест според древния ариец душата пребивава известно време на Слънцето, преди да продължи своя път.

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत | 
स दाधार पर्थिवीं दयामुतेमां कस्मै देवायहविषा विधेम ||

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते परशिषं यस्यदेवाः | 
यस्य छायाम्र्तं यस्य मर्त्युः कस्मै देवायहविषा विधेम || 
यः पराणतो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम || 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः | 
यस्येमाः परदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषाविधेम || 
येन दयौरुग्रा पर्थिवी च दर्ळ्हा येन सव सतभितं येननाकः | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवायहविषा विधेम || 
यं करन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने | 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवायहविषा विधेम || 
आपो ह यद बर्हतीर्विश्वमायन गर्भं दधानाजनयन्तीरग्निम | 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकःकस्मै देवाय हविषा विधेम || 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद दक्षं दधानाजनयन्तीर्यज्ञम | 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत कस्मैदेवाय हविषा विधेम || 
मा नो हिंसीज्जनिता यः पर्थिव्या यो वा दिवंसत्यधर्मा जजान | 
यश्चापश्चन्द्रा बर्हतीर्जजानकस्मै देवाय हविषा विधेम || 
परजापते न तवदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ताबभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन नो अस्तु वयं सयाम पतयोरयीणाम ||

В самото начало самовъзникнал златният зародиш, който се родил като единствен господар на съществата и закрепил както Небето, така и Земята, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Неговите наставления спазват всички, дори и боговете, смъртта и безсмъртието са негова сянка, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Той е единствен по могъщество за дишащите и спящите на света, властелин на двуноги и четириноги, на кое божство тогава да възнасяме възлияния?

Казват, че величието му, това са планините, океанът, Раса /името на легендарна река/, а световните посоки са двете му ръце, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Той крепи могъщото Небе и Земята, той е застопорил Слънцето и Небесния свод и се движи през сферата на светлината в Пространството, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Него гледат двете враждуващи армии (Небето и Земята), закрепени по негова воля, докато треперят в ума си, тук, където изгрялото слънце блести, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Самият той е възникнал като единствено дихание за боговете тогава, когато доближил надигналите се и породили Агни (Огъня) Изначални води, поставени като всеобхватната утроба, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

В мощта си той е обхванал с поглед Изначалните води, поставили Дакша (бог на усърдието от категорията Адитя) и породили Жертвоприношението, той е единствен Бог сред Боговете, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

Нека не ни наранява този, който е родител на Земята и следва Истината и Законите, който е породил Небето и надигналите се сияйни води, на кое божество тогава да възнасяме възлияния?

О, Праджапати! Няма друг освен теб, който е обгърнал всички твари, нека се сбъднат нашите съкровени желания, нека бъдем дарени с богатства!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...