понеделник, 17 ноември 2014 г.

Сакралното знание - лекция II

 
Нашият много любим преподавател по Древноиндийска  литература проф.Братоева ще изнесе своята първа лекция от поредицата "Сакралното знание" в център Ананда. Всички са добре дошли.


Тема на лекцията: 

Ведическият публичен ритуал като система от магически идентификации (бандху) 

кога: 22.11, от 16:00ч
къде: център Ананда, Йоан Екзарх 10, кв. Лозенец
цена: 15 лв 

(местата са ограничени, затова желаещите нека се обадят на 
  тел. 0896 820 769 или да пишат на мейл (info@ananda-bg.com


Анотация:

Ведическият публичен ритуал, наречен шраута яджна, се утвърждава постепенно като средоточие и фундамент на ведическата цивилизация. Шраутаяджна е структуриран като триединство от правилна ритуална реч, правилно ритуално действие и правилно ритуално знание. Ключова роля в това триединство играе правилното ритуално знание, в чиято основа стоят т. нар. бандхуили нидана – идентификации или хомологии между обекти, предмети и феномени от различен порядък, реализирани в рамките на ритуала, който функционира като своеобразен мезокосмос, между макро- и микрокосмоса. Именно тези хомологии познават, контролират и манипулират жреците, така че да направляват процеса на вътрешна трансформация на патрона на ритуала (яджамана), който трябва да преживее себе си като идентичен на жертвата, която от своя страна е идентична на бога демиург Праджапати (= Пуруша). По този начин във и чрез ритуала яджамана не само се отъждествява със своя първосъздател, но и ментално пренарежда и преформатира своя Аз (атман), реинтегрира и хармонизира собствената си личност. В същото време ритуалът, съгласно ведическата метафизика, гарантира и поддържа порядъка и хармонията (рита) и на макрокосмическо равнище.


За проф.Братоева

Проф. Милена Братоева е от малкото специалисти по древна индийска литература в България. В СУ „Св.Климент Охридски“ води курсове по Ведическа литература, Епическа и класическа санскритска литература, будистка санскритска литература, както и съвременна хинди литература. Заместник-председател е на Индологическа фондация „Изток-Запад“. Автор е на множество научни издания, сред които „Ехо от мълчанието на Пробудения“ (2002); „Вкусът на изкуството: произход и развитие на индийската естетика“ (2011); „Светлина-видение-просветление- митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите“ (2012)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...