неделя, 23 ноември 2014 г.

Химн възхвала към Вишну (Shri Vshnu stuti)

   © Elenikindia


शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ।
 विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् ।
 वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ।।

 śāṁtākāraṁ bhujagaśayanaṁ padmanābhaṁ sureśaṁ | 
 viśvādhāraṁ gaganasadṛśaṁ meghavarṇaṁ śubhāṅgam | 
 lakṣmīkāntaṁ kamalanayanaṁ yogibhirdhyānagamyam | 
 vande viṣṇuṁ bhavabhayaharaṁ sarvalokaikanātham ||

шанта-карам бхуджага-шаяна падма-набхам сурешам
вишва-адхарам гагана-садришам мегха-варнам шубхангам
лакшми-кантам камала-наянам йогибхир-дхяна-гамям
ванде вишнум бхава-бхая-харам сарва-локайка-натхамАнализ:

(целият химн се състои от типични за санскрит композити или словосъчетания. 
Повечето форми са в акузатив, защото са определения към Вишну)

शांताकारं - шанта (спокоен) + акарам (вид) - с умиротворен вид
भुजगशयनं - бхуджага (змия) + шаянам (лежащ; причастие) - почиващ върху змия
पद्मनाभं - падма (лотос) + набхам (пъп) - с лотос в пъпа
सुरेशं - сура (бог) + иша (господар) - господар на боговете

विश्वाधारं - вишва (свят) + адхарам (опора) - поддържащ света
गगनसदृशं - гагана (небе) + садришам (наподобяващ) - подобен на небето ; безграничен
मेघवर्णं - мегха (облак) + варнам (цвят) - с цвят на облак
शुभाङ्गम्  -шубха (красив, хубав) + ангам (тяло) - с красиво тяло

लक्ष्मीकान्तं  - Лакшми (богинята на просперитета) + кантам (съпруг)
कमलनयनं - камала (лотос) + наянам (очи) - с лотосови очи
योगिभिर्ध्यानगम्यम्  - йогибхир (от йога адептите) + дхяна (чрез медитация) + гамям (постижимо)

वन्दे - хвала, възхвала (от гл. ванд; клас 1)
विष्णुं - на Вишну (акуз.)
भवभयहरं - бхава (съществуване) + бхая (страх) + харам (премахващ ; причастие)
सर्वलोकैकनाथम् - сарва (всички) + лока (светове) + ека (единствен) + натхам (господар) - единствен господар на всички светове

                                               Превод:

Хвала на Вишну, този, който е с умиротворен вид, почиващ върху змия, с лотосов пъп, господар на боговете,
поддържащ света; безграничен като небето, с цвят на облак и красиво тяло.
Този, който е съпруг на Лакшми, с лотосови очи, постижим от йога адептите чрез съзерцание, премахващ страха от съществуането, единствен господар на всички светове.
Втора строфа

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा । 
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् । 
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै । 
नारायणयेति समर्पयामि ॥ 

 kāyena vācā manaseṁdriyairvā |
 buddhyātmanā vā prakṛtisvabhāvāt | 
 karomi yadyat sakalaṁ parasmai |
 nārāyaṇayeti samarpayāmi || 

кайена вача манасендрияайрва
буддхятмана ва пракритисвабхават
кароми ядаят сакалам парасмай
нараянайети самарпаями 

Анализ:


कायेन - Каяена – с тяло (инстр.)
वाचा - Вача – слово (инстр.)
मनसेंद्रियैर्वा - Манас – ума (инстр.) + сендрияай ( заедно с петте сетивни органа (инстр.) +  Ва – или
बुद्ध्यात्मना  - Будхяа – с ума (инстр.) Атмана – собствен
प्रकृतिस्वभावात् - Пракрити (естествен) + Свабхава – природа, наклонности, характер
 करोमि  - кароми ( правя; върша) от гл. кри
यद्यत्  - ядаят (каквото и да)
सकलं - сакала – всичко
परस्मै  - парасмай – на върховния, на отсрещния (датив)
नारायणयेति Нараяанайе – на Вишну (дат.) + ити (отбелязва пряка реч, като кавичките в българския)
समर्पयामि  - самарпаяами (посвещавам)


                                                                 Превод:

Каквото и да правя с тялото, речта, ума, сетивата, 
интелекта и естествената си природа, посвещавам
всичко на върховния Нараян.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...