четвъртък, 21 април 2016 г.

За особеностите на санскрит (Some peculiarities of the Sanskrit language)
Санскритската литература не е лишена от неприлични думи и описания. Понякога те са задължителен елемент от ритуала, както е при размяната на еротични реплики между царицата и жреца в жертвоприношението на кон (ашвамедха). Понякога неприличният и груб език са част от фолклора, както е при хиндуисткия празник Холи, по време на които в възприето да се пеят песни с отявлена сексуална тематика.

Неприличен език се среща дори в класическата поезия на санскрит. Употребата на всяка дума, колкото и неприлична да е тя, е оправдана стига да е използвана в подходящ контекст и да е съобразена с правилата за играждане на поетични образи и сюжети. Например неприлично е да се илюстрира любовния акт между бог и богиня или между двама родители. За сметка на това прелюдията, водеща до любовния акт, е обект на множество творчески интерпретации, обикновено детайлно описани и богато украсени с художествени тропи.

Според поетолозите от древността майсторството на поета се изразява именно в това да поднесе тайните послания на еротиката като подтекст, тя да се имплицира, като се използват думи, които съдържат еротично-неприличното на вторично ниво.

Според поетолозите съществува цял клас от неприлични думи или т.нар. шрутидушта - думи, обидни за слуха. Такива думи са тези, при които в първото си значение имат приемлив за слуха, т.е. "добър" смисъл, докато във второто си значение съдържат някакъв вид вулгаризъм или нещо будещо неприятна асоциация. Например vit ("търговец" в първото си значение и "екскремент" във второто) ; varcas (1."мъжество"; 2. "сперма"); vānta (1."излъчен";2."повърнат"); visarga (1."освобождение; 2."еякулация") yantrita (1."застопорен" ; 2."проникнал" в сексуален смисъл).

По същия начин се избягват думи, които са фонетично близки с други думи, имплициращи нещо неприлично и неблаговидно, тъй като имат склонноста да събуждат подсъзнателно нежелани в поетиката образи:

palava (нежен) и pala (скротум) ; upasthita (присъстващ) upastha (мъжки полов орган) ; andaja (птица) и anda (тестис).

Ето един пример, с който Бхамаха илюстрира как може да се замаскира неприличното в едно изречение, като същевременно събуди подсъзнателно усещането за еротика в читателя/слушателя, но за целта той трябва да е достатъчно образован т.е да спада към категорията на идеалния рецепиент на санскритската драма или литература. Думите в този случай се отнасят за едно, но както ще видим, могат да имплицират съвсем друго.

"Падението на порочния (същата дума е и мъжки полов орган), винаги готов да убива (също и да атакува сексуално), арогантен (също и твърд), копнеещ за пропастта (женски полов орган), е толкова голямо, че той не може да се въздигне отново."

Думите в първите си значения не носят сексуален оттенък, но специфичната им подредба в изречението и, разбира се, контекста могат да насочат читателя или слушателя към образи, натоварени със сексуално съдържание.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...