петък, 27 май 2016 г.

Тези трима са най-трудни за намиране (These three are hardest to find)श्रीमानजननिन्द्यश्च शूरश्चाप्यविकत्थनः ।
समदृष्टिः प्रभुश्चैव दुर्लभाः पुरुषास्त्रयः ॥

- योगावासिष्ठ, वैराग्य


śrīmānajananindyaśca śūraścāpyavikatthanaḥ |
 samadṛṣṭiḥ prabhuścaiva durlabhāḥ puruṣāstrayaḥ

- Yogavasistha


Богаташ без вина, смелчага, който не се хвали и цар, който мери с един аршин (гледа на всички като равни) – тези трима души са най-трудни за намиране.

- Йогавасиштха


Граматически анализ:

श्रीमान् – богат човек (номинатив) от श्रीमत्
अ-जन-निन्द्यः - без вина, безгрешен, който не може да бъде обвинен (съгласувано с богат човек)
च – съюз „и”
शूरः – смелчага, воин (номинатив.) м.р.
अपि - дори (наречие)
अ-विकत्थनः – активно сегашно причастие, който не се хвали; нехвалещ се
सम-दृष्टिः - умението да виждаш всички по един/равен начин, ж.р.
प्रभुः – господар, цар, м.р. (номинатив)
एव – наистина
दुर्लभाः труднопостижим, труден за намиране, ( номинатив), мн.ч.
पुरुषाः – мъже, хора  (номинатив), мн.ч.
त्रयः - трима

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...