събота, 26 август 2017 г.

Винаги ли кравата в Индия е била свещена? (Was Indian cow always holy animal)


Много хора свързват Индия със свещената крава и забраната за консумиране на телешко. Знаете ли обаче, че това не винаги е било правило в индийската традиция? 

Издигането на статута на кравата е явление от началните векове на Христа. 

В граматиката на Панини(от 4.в.пр.Хр.) думата „гогхна” със значението на „гостенин“ се тълкува като „този, за когото се убива крава“ (Панини 3.4.73) Това е практика, която е утвърдена в болшинството от законодателни текстове т.нар. Дхармасутри. За уважавания гост в миналото задължително се поднасяло телешко месо като за пред божество. (Параскара Грихясутра 1.3.29) Жрецът Апаштамба от своя страна потвърждава, че всеки домакин, почерпил гостенина с месо, ще бъде благословен.( Апаштамба Дхармасутра 2.3.7.4) Редица от най-ранните източници допускат пируването с телешко и волско месо в чест на госта. Текстовете твърдят още, че ако светец или аскет откаже обредно месо, включаем телешко, той ще „отиде в Ада за толкова години, колкото косми има по тялото на жертвеното животно“. (Васиштха Дхармасутра 11.34)

Тук даже няма да споменавам за кравите и баснословните количества, с които си похапвали най-войнствените сред боговете като Индра например.

В годините след Христа ненасилието спрямо кравите вече е всеприета норма. Бхратрихари (V в.сл.Хр) свидетелства в своята Махабхашя дипика, че убийството на крава като част от жертвоприношението (gavām ālambhaḥ) е станало отживелица. (3.12.28). Тези процеси са естествени предвид това, че кравата играе огромна роля в развитието на индийската цивилизация. Тя е изключително ценен източник на ресурси, предоставящ на човека така драгоценните млечни продукти, а също и масло за светилнциите и гориво за отопление. Неслучайно в миналото са били най-таченото разплащателно средство - след извършена церемония жреците-изпълнители задължително получавали завидно количество крави.

И сега следва най-големият парадокс: Това е трансформацията на Вишну. В ерата на ранните Брахмани Вишну е гарант за устойчивостта на ритуала, гарант за постигането на неговите цели. За да заздравят основите на жертвоприношението, за да го защитят от постоянните заплахи, жреците задължително принасяли жертва на Вишну. Познайте каква. Младо теле.

Днес на свой ред Вишну е от онези божества в пантеона, които са преминали изцяло на вегетарианска диета, а последователите на бог Вишну се превръщат в най-ревностните защитници на вегетарианството и безкръвните жертви. 

Панта рей, казал е Хераклит. Нещата се менят, идеалите също.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...