вторник, 26 април 2011 г.

Изцереният американец ( a Geeta Mehta story)автор: Гита Мехта
превод: Еленикиндия


По време на престоя си в Бенарес американец научил за силата на сексуалния контрол, която притежавал местен садху. Американецът бил сценарист, изоставил охолството на Холивуд, за да намери начин да пребори необузданите си сексуални нагони в страна като Индия. Било му дошло до гуша от секса. От досадната регулярност, с която тялото му огладнявало за секс. От сексуалната символика, от звездните кокони с позлатени тела, от двусмислиците и фалистичните мании. Тогава решил да се откаже от секса, ей така, както се зарязват цигарите. Но не смятал, че притежава достатъчно сила и характер. Решил да изложи проблема си пред един медитиращ на брега на Ганг садху.

Слънцето замирало над водите на свещената река. Било време за церемония арти, когато боговете се почитат чрез силата на огъня и благовонието. Из цял Бенарес поклонници биели звънчета пред семейните олтари или в дворовете на големите храмове. Американецът, заслушан в гласа на звънците, гледал как димът от далечна погребална клада се виел в пурпурното небе. Чудел се как точно да подхване разговор със свещения човек.

- Извинете сър – накрая казал. – Говорите ли английски?

  Оцапаният с кал до кръста аскет извърнал голото си тяло към американеца.

- Да, Говоря. Някога бях лекар.
- Наистина ли? Практикуващ лекар? – попитал разпалено американецът.
- Защо се вълнуваш толкова? – попитал на свой ред аскетът. - Нещо странно ли има в това да се грижиш за човешкото тяло?

И аскетът се върнал към началната си медитираща поза.

Американецът се опитал отново да грабне вниманието на свещения мъж.

- Не исках да ви обидя, господине. Ни най-малко. Попитах ви само защото имам проблем, който бих искал да споделя със свят човек като вас. Вие сте първият садху, с когото разговарям.

Аскетът останал неподвижен с поглед, отправен в нищото.

- Не, не сте ме разбрали правилно, сър. – казал американецът с разтревожен глас – Разбирате ли, проблемът касае тялото ми. Фактът, че сте и лекар, и свят човек...нали разбирате? Предопределено е да ви срещна. Това е карма!

Аскетът настръхнал при споменаването на последната дума.

- Не употребявай думи, които не разбираш – обадил се той – Ще си навлечеш сериозни беди на главата.
- Какво по дяв...! - свил рамене американецът. – Аз вече съм обречен. Проклет до края на дните и нощите си да търся жени, с които да преспя.

Кратко мълчание. Аскетът, сякаш отправил въпрос към реката, рекъл на висок глас:
- За какво приказва този човек?
- Говоря за секс, Ваша лечителска святост. Не помните ли значението на тази дума?
- Секс! Това ли било? Значи сексът те мъчи. – казал аскетът, отново като че на реката.
- Да, това ме мъчи – потвърдил американецът.

Свещеният мъж се вдигнал бавно на крака. Изтърсил калта от тялото си и се приближил до чужденеца.

- Желаеш контрол над тялото си, така ли?

   Американецът само кимнал. Аскетът седнал в поза лотос до чужденеца. Слънцето било залязло, но посипвало кожата на светеца с червеникаво сияние. Мъжът започнал да говори напевно.

- Желанието е семето на всички заблуди, синко. То замъглява разума. Води до прекомерности. А така само изтощаваме тялото. Сега ме гледай и се учи.

Голият факир разкрил еректиралия си фалос и положил в неговите грижи своята покрита с пепел длан, а после продължил:

- Сигурно си от Америка? Забелязал съм, че в тази страна сексът е някаква мания. Но не се тревожи. Това твоето не е никак рядък случай. Хората по целия свят са заробени от този най-върховен тиранин - секса. Именно това робство води до детинските ти хленчения. Виж възбуденото състояние на моето тяло. Виж движенията на лявата ми ръка. Да, аз си седя кротко тук, напълно вглъбен в решението на твоя проблем.

Американецът бил вцепенен, от изумление и от неудобство. Светецът продължил:

- Ако не друго, запомни поне това от Индия, момко. Плътта е единственото бойно поле. Истинските битки се печелят от душата. Зрелият човек се стреми да опознае природата си, докато разбере Природата.

И в този миг смаяният американец бил окъпан в нехайния сексуален контрол на аскета.

По-късно, в Лос Анджелис, американецът определил преживяването си като едно от онези големи чудеса, с който неминуемо се сблъскваш в страна като Индия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...