събота, 31 януари 2015 г.

Откъде произлиза думата санняса संन्यास (Origin of sannyasa)

© Elenikindia

Терминът отсъства от ведическите, както и най-ранните джайнистки и будистки текстове, но впоследствие се превръща в основен. Той се появява с утвърждаването на идеала за кармично избавление (мокша), това означава не по-рано от средата на първото хилядолетие от пр.Хр – ерата на Упанишадите. 

Появата на аскетите от типа „саннясин“ (човек, който извършва санняса") е резултат от радикалните социални, икономически и идеологически промени във ведическото общество. Леки форми на аскетизъм са познати и в епохата на Ведите, но крайният отказ от света, ритуала и обществото се явява истинска антитеза на съществувалия в продължение на столетия социален стереотип. 

Думата "санняса" произлиза от глагола „сан-няс“, което буквално означава „отхвърлям изцяло“. Терминът има пряка връзка с формулата, която произнася аскетът в края на ритуала, поставящ началото на неговото аскетично битие. т.е своеобразна инициация. Това е последният същински ритуал в живота му. По време на инициацията той произнася три пъти – тихо, по-силно и на висок глас – ритуалната фраза „Самнясам маяа“ - „Аз се отказах”. 

От този момент той се отказва да има потомство и да обслужва свещените ритуални предписания в полза на обществото – върховният идеал във Ведите. Ключов е отказът му от извършване на всякакви ритуали (става въпрос за външния им израз), въобще от поддържане на ритуален огън, затова се нарича (анагни), „непритежаващ огън”. Нещо повече формата на неритуално състояние се интерпретира като форма на усъвършенстване на обичайния, екстровертен ритуал. Ритуалните огньове са диханията на аскета, олтарите на Агни се намират в неговото тяло, жертвените приношения – храната, която консумира. Всяко действие е еквивалент на ведическия ритуал, но според новата доктрина в по-ефективен вариант. 

Акетът „саннясин“ от епохата на Упанишадите не притежава нищо друго освен купа за подаяние, препаска и тояжка. Може да се задържи на едно място само по време на дъждовния сезон. Принуден е да странства и да получава храна в замяна на това да споделя духовната си енергия – като дава благословии, поучава и наставлява.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...