петък, 8 май 2015 г.

За Кали юга най-добро е щедростта (In Kali Yuga generosity is the best)

   © Santu Mondal
   © Elenikindia

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते
 द्वापरे यज्ञमित्यूचुः दानमेकं कलौ युगे
- पराशरस्मृति

tapaḥ paraṁ kṛtayuge tretāyāṁ jñānamucyate
dvāpare yajñamityūcuḥ dānamekaṁ kalau yuge
- Parāśarasmṛti

В златната епоха Крита аскезата (била) най-доброто, за сребърната епоха Трета се казва, че това било знанието.
Казват, че в бронзовата епоха Двапара на първо място били жертвоприношенията,
а в епохата на раздора Кали юга на първо място е щедростта.


- Парашарасмрити


Хазартът е заемал много важна роля в древността. Не случайно четирите еона (вселенските епохи) носят имената на термини от хазарта – крита (четворка); трета (тройка); двапара (двойка); кали (ек, единица). За зарове се използвали подобни на орехи плодове на дърво, известно като вибхитака. Играело се е с голям брой зарове, като целта била играчът да хвърли число кратно на четири (крита) – символ на златната епоха. 

  Граматически анализ:

 तपः - аскеза (ном. м.р)
परं - най-добро, върховен
कृत-युगे - в златната епоха Крита (локатив)
त्रेतायां - в сребърната епоха Трета (локатив)
ज्ञानम् - знанието (номинатив)
उच्यते - се казва (тр. лице от глагола "уч")
द्वापरे - в бронзовата епоха Двапара (локатив)
यज्ञम् - жертвоприношението
इति - частица за предаване на пряка реч
ऊचुः - казвали (аорист)
दानम् - щедростта ( номинатив)
एकं - единствено
कलौ युगे - в епохата на раздора (локатив)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...