понеделник, 15 юни 2015 г.

Както човек изоставя старите си дрехи, така... (vāsāṁsi jīrṇāni yathā )

снимка: Telegrpaph
превод: Elenikindia

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।।२२।। 

-Bhagavadgita 2.22 


Транслитерация:

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro'parāṇi |
 tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇā nyanyāni saṁyāti navāni dehī 


Превод:

Както човек изоставя старите си дрехи и приема нови, така душата изоставяйки старите (използваните) тела, приема нови, други.


- Бхагавадгита 2.22Граматически анализ:

वासांसि - от वासस -дреха (ср.род) - тук мн.число акузатив "дрехи"
जीर्णानि - от जीर्ण - стар, вехт, износен (съгласувано с дрехи)
यथा -както 
विहाय - неизменяемо причастие от "ви-ха" - "изоставяйки" 
नवानि - нови 
गृह्णाति - от глагола "грах" (9 клас) - тук. трето лице "взима" ; "приема" 
नरोऽपराणि -  наро ("човек") + апарани (от апара - мн. число "друг") 
तथा - така 
शरीराणि - телата (мн.число, акузатив)
विहाय - изоставяйки 
जीर्णान्यन्यानि - сандхи от думите "джирнани (стари) + аняни (други) - съгласувно с "ела
संयाति - от "сам + я" - "приема"; 
नवानि - нови (мн.число)
देही - дехин - тяло, душа в Бхагавадгита ( тук е номинатив) 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...