четвъртък, 9 април 2015 г.

"Едно дърво е колкото десет мъжки рожби" (A tree is equal to ten sons)दशकूपसमा वापी दशवापीसमो ह्रदः।
दशह्रदसमः पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः ॥
 - मत्स्य पुराण

Транслитерация:

daśakūpasamā vāpī daśavāpīsamo hradaḥ| 
daśahradasamaḥ putro daśaputra samo drumaḥ ||
 - Matsya Purāṇa 

Превод:

"Едно езерце е сравнимо с десет кладенеца, а по-голям водоем се равнява на десет такива езерца. Десет големи водоема са равни на една мъжка рожба. Но едно едничко дърво е колкото десет мъжки рожби."
- Матся Пурана


Как е възможно едно дръвче да се равнява на десет сина, 100 големи водоема, 1000 езерца или 10 000 кладенци? Как е възможно дървото да е по-важно от дете? 

Възможно е, защото за един сезон едно дърво осигурява толкова кислород, колкото десет човека издишват за цяла година. Дърветата са гигантски филтър. Прочистват въздуха от частици и замърсители, прочистват почвата от токсини, а с това и водата. Приглушават градския шум, намаляват оттичането на водите при порои. Един смърч например може да поеме повече от 3700 литра вода. Дърветата задържат въглерода в дървесината и листата си, като така помагат за предотвратяването на парниковия ефект. Дърветата предотвратяват ерозията на почвата, осигуряват сянка на хората в горещия ден, дават вкусни плодове, имат успокояващ за ума и и сетивата ефект. 

Но по-важното е, че човекът, който днес посади дърво не знае колко хора, животни и същества ще се облагодетелстват от неговата сянка и плодове след време. С едно посадено дърво помагаме на цяла екосистема. Едно дърво може да надживее десет човешки поколения и да продължава да върши своята безкористна карма-йога. Затова и според тази шлока дървото е сравнимо с толкова много неща.


Какво означава тогава отрязването на едно едничко дърво? То е сравнимо с убиването на десет сина, пресушаването на 100 големи водоема, 1000 езерца или 10 000 кладенци. 

Дърветата са най-старите човешки храмове. Нека не ги рушим. 


Граматически анализ:

दश-कूप-समा - (даша-купа-сама) равнимо на десет кладенеца 
वापी - езерце (ж.р.) номинатив
दश-वापी-समो - (даша-вапи-само) равнимо на десет езерца
ह्रदः- (храда) голям водоем (м.р.) номинатив
दश-ह्रद-समः - (даша-хрида-сама) равнимо на десет големи водоема
पुत्र: (путра) - син, (м.р.) номинатив
दश-पुत्र समो - равнимо на десет мъжки рожби
द्रुमः (друма) - дърво (м.р) номинатив

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...