понеделник, 26 февруари 2018 г.

Змията хапе само с повод (Snake bites only when provoked)दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जन: ।
सर्पो दंशति  कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे ।।

durjanasya ca sarpasya varaṁ sarpo na durjana: |
sarpo daṁśati kālena durjanastu pade pade ||

Ако трябва да избираш между лош човек и змия,
за предпочитане е змията пред човека;
змията хапе само с повод, човекът по всяко време.


Санскритска шлока: граматически анализ

दुर्जनस्य – лош човек (генeтив), दुर्जन м.р.
सर्पस्य – змия (генетив) सर्प , м.р
वरं – избиране, по-добре, за предпочитане
दंशति   - хапя (1 гл.клас), दश – неправилен глагол
कालेन – според обстоятелствата; с повод (инструментал)
तु – но (наречие)
पदे पदे – по всяко време, на всяка крачка (наречие)


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...