четвъртък, 17 април 2014 г.

Празник в Бхудж (Festival in Bhuj)


    © Elenikindia 2013


सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम् ।
 कायं परहितं यस्य कलिस्तस्य करोति किम् ॥

sadayaṁ hṛdayaṁ yasya bhāṣitaṁ satyabhūṣitam
 kāyaṁ parahitaṁ yasya kalistasya karoti kim ||

 Този, който има изпълнено със съчувствие сърце, чиято реч е украсена с истинност, чиято същност е посветена на чуждото добруване, какво може Кали (юга) да стори на такъв човек ? सदयं – милостив, благ, добър. (ном)
हृदयं – сърце, ср.род (ном.)
यस्य – чийто (ген. на यः)
भाषितं – реч, слово – ср.р. (ном)
सत्यभूषितम् – украсен с истинност, (ном)
कायं – тяло, нрав ср.р.
परहितं – чуждото благоденствие, ср.р.
कलि: -  Кали, епохата на раздора, м.р. (ном)
तस्य – ген. от सः (той)
करोति – от कृ правя, причинявам (8 гл.клас.)
किम् – въпр.местоимение – какво, защо
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...