четвъртък, 29 януари 2015 г.

Етимология на санскритската дума नास्तिक - "атеист"


© Elenikindia

Започваме да публикуваме на страницата си интересни, любопитни, забавни или необичайни по стил и съдържание откъси, истории, стихове, сентенции, етимологични анализи и въобще каквото ни впечатли от различни санскритски източници, с които с сблъскваме – от Веди до кавя (художествена л-ра на санскрит) През годините сме си набелязвали доста такива моменти и епизоди. 

Нека започнем с една интересна дума. На санскрит думата за „атеист” звучи така: नास्तिक (настика). Ако направим дисекция на това понятие, ще видим и интересната идея, заложна в него. 

 ("на" е отрицателната частица ”не” ; 
अस्ति ("асти" е 3л. ед.ч от глагола „ас” – съм;) следователно न अस्ति означава „Не е”, или „Не съществува”; 
 क  ("ка" е суфикс, образуващ съществителни, при това определение за човек, както при нас суфиксът „ник” в думи като "странник"; "неверник", "скитник") 

Цялата дума буквално означава „човек, за който Брахман (Бог) не съществува”, обратното на आस्तिक - астика (за който „той съществува”, сиреч 'вярващ') 

Но с времето думата придобива и друга конотация. Не просто неверник изобщо, а човек „невярващ във Ведите”, "еретик". С тази дума са описвани материалистите от школата Чарвака и Локаят, будиситите и джайнистите. Всъщност всеки, който е уличен в проява на неуважение към Ведите. Например в Махабхрата когато Юдхищира споделя на Бхишма за принципа на ненасилие (който е в разрез с ведическия ритуал) той е обвинен от него, че развива настик насклонности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...